logo

De Streefkerkse Koren: Chr. Gemengd Koor Praising Voices, Chr. Jongerenkoor Joy, Chr. Kinderkoor De Streefzangers


De Streefkerkse koren kennen een kinderkoor, een jongerenkoor en een 4-stemmig grootkoor. Je bent van harte welkom om op de repetitieavond te komen kijken en mee te zingen.

We repeteren in de Vijf Lelies, Kerkstraat 33, Streefkerk

De Streefzangers
woensdag 18.15- 19.00 uur met als dirigent Joëlle van Zessen

Joy
woensdag 19.15 - 20.15 uur

Praising Voices
woensdag 20.30 - 22.00 uur net als jongerenkoor Joy is de dirigent en pianist Vincent van Dam

De contributie bedraagt: Praising Voices € 12,50 per maand, Joy € 15,-- per maand en De Streefzangers € 3,50 per maand. Het maximum gezinstarief bij automatische incasso € 26,80 per maand.

Het seizoensoverzicht vind je hier